فروش ویژه قیر مخلوط 8525

مطمئن قیر پاسارگاد ؛ برای اطلاع از آخرین قیمت قیر مخلوط 8525 می توانید با پشتیبانی مطمئن قیر پاسارگاد در تماس باشید.

قیمت های ارائه شده حداقل ممکن و پایین تر از قیمت قیر در بورس می باشد.

قیر مخلوط 8525

برای تهیه این فراورده قیر خالص را تا رسیدن به کیفیت مورد نظر با یک حلال مناسب مثل نفت سفید یا بنزین مخلوط می کنند.

خصوصیات شیمیایی قیر در این حالت باعث بوجود آمد حالت نیمه مذاب در این نوع قیر می شود. به نحوی که در دمای عادی با کمی حرارت دادن به حالت مایع و روان تبدیل می شود.

قیر مخلوط به دلیل خاصیت چسبندگی مناسب به صورت عمده در انواع آسفالت های پوششی ورد استفاده قرار می گیرد.

تفاوت فرایند های و محلول های استفاده شده برای تولید این نوع از قیر باعث ایجاد تفاوت هایی در آن ها می شود.

به طور مثال در قیر مخلوط تهیه شده با محلول بنزین، سرعت سفت شدن بیشتر از قیر مخلوط تهیه شده با محلول نفت سفید می باشد.

زیرا تبخیر بنزین در مقایسه با نفت سفید سرعت بیشتری خواهد داشت.

دسته بندی قیرهای مخلوط بر اساس گرانروی ( لزجت ) آن ها صورت می گیرد.

با کیفیت ترین قیر در ایران توسط مطمئن قیر پاسارگاد ارائه شده و نتایج آزمایشات کیفی در آزمایشگاه های معتبر جهان بیانگر این مدعا می باشد.